Är arbete ett självändamål?

Väggmålning

Skapa fler arbeten. Alla ska ha sysselsättning. Alla behöver en meningsfull uppgift. Arbete ger mening åt livet. Arbete skapar sammanhang.  Politiken genomsyras av en uppfattning om att arbete är viktigt och att arbete, eller sysselsättning, i sig är ett självändamål.

Men är det verkligen så? Om jag får i uppgift att sopa ett golv, varje dag, oavsett om det behövs eller inte, vad uppfyller vi då? Ger det mig ett sammanhang och en mening? Kommer jag automatiskt att känna att jag gör något meningsfullt enbart genom att utföra min arbetsuppgift? Knappast.

I dagens Nya Åland finns en intressant intervju med filosofen Mari Lindman, som i våras disputerade sin avhandling ”Work and Non-Work: On Work and Meaning”. Hennes åsikter om arbete tangerar svenska sociologen Roland Paulsens tankar. Roland Paulsen är forskare och har gett ut böckerna ”Arbetssamhället – hur arbetet överlevde teknologin” och ”Empty Labor: Idleness and Workplace Resistance”. (Jag får här inflika att jag tyvärr inte läst någondera.)

Lindman tar upp bland annat hur arbetet blir vad som dominerar våra liv och att vi ordnar och inrättar vårt liv efter arbetet. Hon är också kritisk mot downshifting-rörelsen och menar att det har blivit en livsstilsfråga där de som har gott om pengar kan dra ner på tempot och ägna sig åt att förverkliga sig själva genom sitt arbete, medan andra förblir en resurs som inte har utrymme att uttrycka sig själv. Möjligheten att styra över sitt liv, vilken sysselsättning man har och huruvida man kan förverkliga sig själv genom den är i allra högsta grad en klassfråga.

Paulsen å sin sida har fördjupat sig i frågan om motivation och så kallat tomt arbete. Han menar att många arbeten i sig är så meningslösa och monotona att de kan orsaka en så kallad boreout, en slags motsats till burnout där ledan leder till psykiskt illamående. Merete Mazzarella lyfter i sin recension av Paulsens avhandling fram flera exempel: flickan i blomsterbutiken som inte hade mer än en handfull kunder om dagen och efter ett tag gick och satte sig på ett kafé med uppsikt över ingången istället för att tvingas stå helt sysslolös i butiken. Killen på lagret som kände att hans arbete var helt meningslöst då varorna som han hanterade var av så dålig kvalitet att de ändå skulle förvandlas tills sopor snart, och där att skära upp kartonger och fylla hyllor var ett ändlöst sisyfosarbete så omotiverande att arbetskamraterna inte ens ville gå ut i solen och äta lunch därför att det skulle vara för deprimerande att vara tvungen att återvända efter lunchen. Paulsen egen fru som fick till uppgift att sortera ett arkiv med varken början eller slut men gav upp och ägnade sommaren åt att läsa Anna Karenina istället.

Tomt arbete, eller att ”maska”, kan enligt Paulsen handla om ett slags passivt motstånd mot arbetsuppgifter som upplevs som meningslösa. Han menar att det inte alls enbart handlar om arbetstagare (eller arbetssäljare om man föredrar det uttrycket) som simulerar att de arbetar, utan att många jobb idag är simulerade arbeten, helt enkelt påhittade sysselsättningar på samma vis som man hittar på sysselsättningar för långtidsarbetslösa för att ”aktivera” dem.

Ett arbete eller en sysselsättning som man påtvingas för att till exempel få arbetslöshetsunderstöd, är inte överhuvudtaget meningsfull i sig. Arbete är för de allra flesta av oss något vi gör för att vi måste, inte för att det tillför något till våra liv. Gemene hen har ingen möjlighet att downshifta eller låta livet styra arbetet istället för arbetet styra livet, eller förverkliga sig själv genom sitt jobb. Det är några få förunnat att verkligen kunna välja vad de vill sysselsätta sig med och hur de vill förverkliga sig själva. Ett arbete kan vara en meningsfull uppgift, men det kan också en promenad i skogen, att samla in pengar till Röda korset, sortera kläder på Emmaus, måla, sjunga, baka bullar och sälja på torget, gå och hälsa på gamla på ett ålderdomshem, plöja igenom alla säsonger av Lost på tre dagar eller snart sagt vad som helst vara. Och i det fallet skulle man kunna sträcka sig så långt som till att säga att ett arbete kan komma att stå i vägen för de meningsfulla uppgifterna.

Intervju med Mari Lindman
Mari Lindman, sid 1
Intervju med Mari Lindman
Mari Lindman sid 2

Källor och mer läsning:
http://www.svd.se/tomt-arbete-ar-ett-opium-for-folket
http://www.expressen.se/kultur/de-flesta-inser-nog-att-jobbet-ar-meningslost/

Annonser