Om studiestöd

Lagtingets lag- och kulturutskott har inte kunnat enas om hur vuxenstudiepenningen ska se ut. Landskapsregeringen har föreslagit en förlängning till 27 månader och en höjning till maximalt 950 euro i månaden med en grunddel på 400 euro i månaden. Utskottets majoritet å sin sida vill att vuxenstudiepenningen för ensamförsörjare höjs med 50 euro i månaden per barn och ordförande Katrin Sjögren (Lib) anser att man ”går från ord till handling” eftersom man är trötta på att vänta på att landskapsregeringen ska göra något för ensamförsörjarna.

Gott så. Men det här innebär i värsta fall också att vuxenstuderande får vänta på ytterligare rundor i landskapsregering och utskott innan beslut fattas om eventuell förlängning och förhöjning.

Så här ser det ut idag (nu kommer det jättemycket siffror): vuxenstudiepenningens belopp baseras på den studerandes bruttoinkomst de senaste 6 eller 12 månaderna före studierna inleds och utgör 25% av den. Vuxenstudiepenningen kan som lägst vara 329 euro i månaden och maximalt 652 euro i månaden.

Utöver vuxenstudiepenningen kan du också få bostadstillägg, som är skattebefriat. Bostadstillägget utgör 80% av hyran, dock maximalt 221 euro i månaden. Den delen av hyran som överstiger 276,25 får man alltså inte bostadstillägg för. (Här kan vi ju ställa oss frågan var i helsefyr man bor på Åland för en hyra under 280 euro i månaden? Den lägsta hyran i Bikupan är 306 euro i månaden.)

Vuxenstudiepenningen beviljas i maximalt 18 månader, det vill säga två års studier. Om din utbildning är längre än två år så får du efter dessa 18 månader den vanliga studiepenningen, 329 euro i månaden. Här inträffar något intressant. Vuxenstudiepenningen är en så kallad social förmån och genom att lämna in ett skattekort för sociala förmåner kan skatteprocenten bli försumbar. På den vanliga studiepenningen däremot betalar man 10% skatt.

Skulle jag bo ensam skulle det vara omöjligt för mig att studera. Min senaste hyresbostad kostade 498 euro i månaden (lågt med mariehamnsmått mätt). Med nuvarande system skulle jag ha fått 760 euro i månaden netto. Efter att ha betalat boendet skulle jag ha haft 260 euro kvar; till försäkringar, telefon, bredband, mat, kläder, hälsovårdskostnader och så vidare. Som jämförelse är den lägsta grunddelen i utkomststöd 505,65 euro/månad och det innefattar INTE boendekostnader. Som studerande skulle man alltså vara mer betjänt av att få utkomststöd än studiestöd.

Möjligheten till studielån finns förstås. Beloppet ligger på 533 euro i månaden och med det kan man ju maxa sin inkomst rätt bra. Problemet är att det är pengar som ska betalas tillbaka. Tar man studielån under de 18 månader som man kan beviljas vuxenstudiepenning har man sedan maffiga 9594 euro som ska betalas tillbaka, plus räntekostnader. För många är det här otänkbart, eftersom det innebär att man inte bara kommer att ha låga inkomster under de två år som man studerar, utan också att man antingen kommer att få fortsätta leva på låga inkomster i ett par år om man har möjlighet att amortera större summor eller i värsta fall släpa med sig ett lån i många år.

Studiestödet är något som verkligen behöver ses över. På dagens arbetsmarknad jobbar man inte i 40 år hos samma arbetsgivare. Utbildningen som du gick för tio år sedan kanske är helt föråldrad idag, i värsta fall finns inte ens ditt yrke kvar. Idag, och i framtiden, kanske man byter yrkesbana fem gånger under sitt liv. Det finns färre och färre okvalificerade arbeten kvar. De flesta yrken och arbetsuppgifter kräver någon form av utbildning.

Vanligt folk med vanlig inkomst måste ges möjligheter att både utbilda sig och vidareutbilda sig utan att behöva gå balansgång över fattigdomsavgrunden i flera år. Skulle vi ha en basinkomst på låt säga 1000 euro i månaden skulle många fler kunna studera och förkovra sig vilket inte bara skulle förbättra kompetens och konkurrenskraft på arbetsmarknaden utan också folkhälsan då fler får möjlighet att faktiskt kontrollera sin egen livssituation.

Notis om vuxenstudiepenning.
Nya Åland 8.9.2015.

Källor:
http://www.ams.ax/studiestod
http://www.marstad.ax/node/52
http://www.lemland.ax/sv/social_service/ekonomiskt_stod/utkomststod

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s