World Suicide Prevention Day

Den 10 september, på torsdag, är det World Suicide Prevention Day, på svenska Suicidpreventiva dagen.

Vi pratar mycket om psykisk ohälsa nu, men mer sällan om att olika former av psykisk ohälsa är sjukdomar med potentiellt dödlig utgång. Här gör vi fortfarande skillnad mellan ”vanliga”, fysiska sjukdomar och psykiska sjukdomar.

Ingen väljer att dö av cancer eller andra potentiellt dödliga, fysiska sjukdomar. Lika lite är den dödliga utgång som till exempel en djup depression kan leda till ett val. Man begår inte självmord därför att man är svag eller självisk, man dör av en sjukdom. Egentligen är begreppet självmord i sig gravt missvisande, det är ju inte heller något mord som begås. En del har valt att istället börja använda termen suicid, som är det medicinska ordet för självmord.

År 2013 dog 887 personer i Finland av suicid. I Sverige 1531 personer under 2014. Det är en person var sjätte timme i Sverige, enligt Suicidprevention i väst. Också barn dör av självmord. År 2009-2011 dog 51 barn av självmord i Finland, de yngsta bara 13 år gamla.

Ännu mer alarmerande blir siffrorna då man tittar på självmordsförsök. Årligen begås 10 000 självmordsförsök i Finland. Var tredje person försöker på nytt. Var tionde som försöker på nytt dör.

Det här är en mångfacetterad fråga med många infallsvinklar. Suicid som dödsorsak är betydligt vanligare hos män. Av barn som dör av självmord är tre av fyra pojkar. Det är tre gånger vanligare att vuxna män dör av självmord än att vuxna kvinnor gör det. Alkohol, arbetslöshet, fattigdom och marginalisering ökar riskerna. Överskuldsatta personer löper fem gånger större risk att drabbas av depressioner, ångest och psykisk ohälsa, och var sjätte skuldsatt person har försökt begå självmord.

Det finns många anledningar till att människor drabbas av psykisk ohälsa. Ekonomisk utsatthet är en. Mobbning, traumatiska eller uppslitande livshändelser och stress är andra. En del psykiska sjukdomar har till viss del ärftliga faktorer, men även miljön spelar in. Genetisk sårbarhet eller psykisk skörhet kan inverka.

Ett genomgående tryggare samhälle, arbete mot mobbning, att minska riskerna för ekonomisk utsatthet, ett aktivt arbete för jämställdhet och mot det (själv)destruktiva i mansrollen samt en välfungerande psykiatri med låg tröskel är alla sätt att arbeta preventivt mot suicid. Psykisk ohälsa går att förebygga och vi måste arbeta brett på alla fronter. Ett självmord är inte ett personligt misslyckande, det är samhällets misslyckande.

 

Källor och mer läsning:
Allers, nr 37, 2015
http://www.findikaattori.fi/fi/10
http://www.mielenterveysseura.fi/sv/f%C3%B6rstasidan/psykisk-h%C3%A4lsa/sj%C3%A4lvmord
http://www.suicidprev.com/
http://suicidezero.se/
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/28/sjalvmord-vanligare-bland-finlandska-barn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmordsstatistik

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s