Varför ska vi jobba egentligen?

En fråga jag blir mer och mer intresserad av är arbetets vara eller icke vara. Idag är det en självklarhet att alla ska jobba. Men varför, egentligen? Vilket svar du får beror på vem du frågar och hur du ställer frågan. Är det individuell nivå som avses eller samhället i stort? ”Arbete” betyder olika saker.

Problemet är att det idag är enbart lönearbete som räknas som att jobba. Att ta hand om närstående är inte ett jobb. Att arbeta ideellt är inte ett jobb. Att ägna sig åt skapande verksamhet är inte ett jobb. Men allt det här är faktiskt arbete som bidrar till att vårt samhälle går runt. För på en samhällsnivå är kanske det svaret på varför vi ska arbeta: för att samhället ska gå runt. Dels därför att våra sopor behöver hanteras, vår mat behöver odlas, våra förbrukningsvaror behöver tillverkas, men också för att alla möjliga andra saker behöver finansieras, som skola, vård, omsorg med mera. På en mer individuell nivå blir frågan däremot mer intressant. Varför jobbar du? För att få mat på bordet och kunna betala dina räkningar eller för att det har en någon annan, större betydelse för dig?

Frågan jag ställer mig är om arbete verkligen är ett självändamål i sig. ”Människor behöver känna att de gör rätt för sig”, brukar det sägas. ”Människor behöver få känna sig nyttiga och behövda”. Ja, absolut. Men måste det här nyttig och behövd vara just att lönearbeta? Är jag inte nyttig och behövd (och gör rätt för mig för den delen!) om jag tar hand om en anhörig eller ägnar all min tid åt ideellt arbete som kommer andra till godo?

Jag tror att det människor behöver är att känna sig värdefulla i egenskap av sig själva, oavsett om de är ”arbetsföra” eller inte, oavsett om de utför ett lönearbete eller inte. Jag ser det som djupt problematiskt att värdera människor enbart i egenskap av deras arbetsinsats och alldeles särskilt om den här arbetsinsatsen är begränsad till arbete som utförs mot betalning. Jag tror att vi behöver öppna oss mer för tanken att lönearbete inte är det viktigaste och att lönearbete faktiskt inte heller behöver vara det som främst finansierar vårt samhälle. Jag kommer att återkomma till det.

modevisning
Bilden är från Emmaus modevisning 2008, också en form av arbete.
Annonser